Eendjesgracht

Eendjesgracht

vrijdag 24 augustus 2018

Instemmingsformulier


Instemmingsformulier
gebruik en doorgave persoonsgegevens
van “Het Doesborghsch Schaakgenootschap”


Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .              Voorletters:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tussenvoegsel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               Woonplaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer  (vast en mobiel):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . .

Ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd),

Indien minderjarig de naam van de ouder of voogd:

geeft hierbij te kennen, dat hij/zij instemt met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de Vereniging 
(ter inzage op de website en speelzaal):

ja

Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en 
social media van de Vereniging:

ja


 . . . . . . . . . .. . . .  . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Plaats)                              (datum)


. . . . . . . . . .. . . .  . .          

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            (DSG, Doesburg, 28-05-2018)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten